ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 202 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0-2668-0123 
โทรสาร: 0-2266-3721  0-2233-4986 

ติดต่อสำนักงานใหญ่

เส้นทางการเดินทาง


ศูนย์จัดส่งสินค้ากลาง วังน้อย

125 หมู่ 1 ตำบลลำไทร
อำเภอ วังน้อย
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ 035- 274 174
โทรสาร 035- 274 174 ต่อ 7563


โรงงานโรจนะ

21/11 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 ประตู E
หมู่ที่ 9 ตำบลคานหาม
อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทรศัพท์: 035-746500-18
โทรสาร: 035-746519