ประวัติความเป็นมา

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา ก่อตั้งในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งแต่เดิมเป็นธุรกิจนำเข้าสินค้าจากยุโรปมาขายในประเทศไทย ได้แก่ หนังสัตว์, น้ำหอม, เวชภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าที่เกี่ยวกับกระดาษ

                              

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา เริ่มผลิตแฟ้มตราช้างตั้งแต่ปี 2517 จากโรงงานที่เป็นห้องแถว

 

และจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทำให้ บริษัทได้ตระหนักถึงคุณค่าสำคัญในการพัฒนา ยกระดับตัวเอง จากกิจการที่เพียงแค่ซื้อมาขายไป ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตแฟ้มภายใต้แบรนด์ “ช้าง” โดยเริ่มสร้างโรงงานแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครในปี พ.ศ. 2522 ด้วยเงินออมของบริษัทเอง และขยายสู่โรงงานแห่งที่ 2 และ 3 ในเวลาไม่นาน

   

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีระบบบริหารการผลิตอันทันสมัย และกลายเป็นผู้ส่งออกที่รู้จักกันดีในวงการว่า เป็นแฟ้มมีคุณภาพที่ดีที่สุดในเอเชีย และมีวัตกรรมทางเทคโนโลยีระดับโลก รวมถึงแบรนด์สินค้าภายใต้บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา ที่มีชื่อเสียงอีกเช่น แบรนด์ Master Art, ปากกา Quantum, ปากกา Cross, ปากกา Artifact, ผลิตภัณฑ์สี Winsor เป็นต้น

   

อย่างไรก็ตาม บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา ในวันนี้ยังคงยึดถือคุณค่าในเรื่อง “ความซื่อสัตย์” กับลูกค้าอยู่เสมอ หากคำกล่าวที่ว่า แบรนด์ที่ดีต้องมีชาติกำเนิดดี หมายถึง การสร้างแบรนด์อย่างมีสาระแก่นสาร สำหรับ ดี เอช เอ สยามวาลา ก็เป็นแบรนด์ที่ได้ผนวกรวมเอาคุณค่าของการตัดสินใจว่ายทวนน้ำผ่านกาลเวลาและคลื่นลมทางเศรษฐกิจเคียงคู่มากับสังคมไทยตราบจนปัจจุบัน