ชมรมสยามอาสา โดยคระผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัดร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อมีส่วนช่วยเหลือสังคม เดินตามรอย..เศรษฐกิจพอเพียง... อยู่อย่างเพียงพอ สยามอาสา กับ กิจกรรม "เครื่องเขียนเพื่อ..น้อง"

สยามอาสา เดินสายกันทั่วประเทศ กับกิจกรรม "เครื่องเขียนเพื่อ..น้อง" โดยทีมงานของเราจะทยอยเดินทางไปทางโรงเรียนที่ห่างไกลในชนบท ตามจังหวัดต่างๆ เพื่อแบ่งปันความสุขด้วยการส่งต่อแฟ้ม และอุปกรณ์เครื่องเขียน ให้กับโรงเรียนและเด็กๆ... ประมาวลส่วนหนึ่งในกิจกรรม "เครื่องเขียนเพื่อ..น้อง" โรงเรียนบ้างฝากปุง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และ โรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดต่างๆ