MASTER ART MASTER SERIES ขอเชิญชวนน้องๆ ผู้มีความสามารถด้านการวาดภาพระบายสี เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี “ระบายภาพและเฉดสีให้เป็นธรรมชาติ Season 3 ชิงงรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท!!! โดยผู้ชนะระดับประเทศ จะได้เดินทางไป “ประเทศอิตาลี” ที่พร้อมให้เราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดพิเศษในชีวิต

                                                   
     หัวข้อระดับภาค “ท่องโลกทะเล เหนือจินตนาการ”     
เปิดรับผลงานออนไลน์ผ่านทาง www.facebook.com/MASTERARTFANCLUB
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2561(ระดับภาค)
                             MasterArt Contest2018 TW                            

รายละเอียดการประกวด

                                                                                  

กลุ่มผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้    

                                               

1) อายุ 10-12 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2549 – 2551)                                                                                       

2) อายุ 13-15 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2546 – 2548)                                                                                         

3) อายุ 16-18 ปี   (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2543 – 2545)                                                                                                      

 

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้       

รอบแรก : การประกวดระดับภาค

MasterArtContest3
               

 ภาพโจทย์

 

MasterArtSeason3ex1       MasterArtSeason3ex2

 

MasterArtSeason3ex3

                                                          

-  เข้าประกวดวาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด  ลงบนกระดาษขนาด A4 สีขาว ชนิดใดก็ได้ สามารถวาดได้ทั้งแนวตั้ง หรือแนวนอน  โดยวาดและระบายสีในรูปแบบของตนเอง พร้อมสร้างเรื่องราวให้ภาพโจทย์ด้วยการวาดภาพและระบายสีเพิ่ม ใส่ความคิดสร้างสรรค์ ระบายให้เป็นธรรมชาติด้วยดินสอสีมาสเตอร์อาร์ต รุ่นมาสเตอร์ซีรีย์เท่านั้น

-   ส่งภาพผลงานคู่กับกล่องดินสอสีมาสเตอร์อาร์ต รุ่นมาสเตอร์ซีรีย์ โพสต์ลงหน้าแฟนเพจ Master Art พร้อมบรรยายที่มาของภาพและแรงบันดาลใจ และแจ้งชื่อ-นามสกุล , อายุ ,โรงเรียน ,E-mail พร้อมระบุจังหวัดและภาคให้ครบถ้วน (อายุมีผลต่อการตัดสินรางวัล)

-  ผู้เข้าประกวด 1 คน ส่งผลงานได้เพียง 1 ภาพเท่านั้น

-  ระยะเวลาส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561

-   ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกภาพมาส่วนหนึ่ง ซึ่งภาพที่ถูกคัดเลือกนั้น ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งภาพที่สมบูรณ์ เป็นผลงานจริงมาทางไปรษณีย์สำหรับการคัดเลือกผู้ชนะในระดับภาคต่อไป (ทางทีมงานจะติดต่อผู้ที่ถูกคัดเลือกเพื่อแจ้งรายละเอียด)

     -  *การแบ่งภาค แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคอีสาน, และกรุงเทพ+ภาคกลาง (ตรวจสอบจังหวัดและภาคได้ใน รายละเอียดด้านล่าง)

     -  ผู้ชนะระดับภาคทั้งหมด 30 คน จะได้รับสิทธิเข้าร่วม Workshop กับศิลปินชื่อดังในรอบการประกวดระดับประเทศ                   

     -  ประกาศผล : กันยายน 2561

รอบสอง : การประกวดระดับประเทศ

         -   ผู้ชนะระดับภาค ต้องเข้าร่วม Workshop กับศิลปินชื่อดัง 1 วันเต็ม พร้อมประกวดวาดภาพระบายสีในอีก 1 วัน เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ ระดับประเทศ 3 คน แบ่งเป็นผู้ชนะ 1 คน ต่อ 1 กลุ่มอายุ ตามวันและเวลาที่กำหนดรายละเอียดการประกวดระดับประเทศ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

รางวัล

**รางวัลผู้ชนะระดับภาค**

-     รางวัลผู้ชนะระดับภาคทั้งหมด  30 รางวัล แบ่งเป็น 6 รางวัลต่อ 1 กลุ่มภาค (ในแต่ละกลุ่มภาคแบ่งเป็น 2 รางวัล ต่อ กลุ่มอายุ)

-     ผู้ชนะระดับภาค ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 8,000 บาท, ผลิตภัณฑ์มาสเตอร์อาร์ต มูลค่า 2,000 บาท และประกาศนียบัตร พร้อมสิทธิเข้าร่วม Workshop กับศิลปินชื่อดัง

-     โรงเรียนที่ผู้ชนะระดับภาคกำลังศึกษาอยู่ จะได้รับผลิตภัณฑ์มาสเตอร์อาร์ต มูลค่า 5,000 บาทไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่โรงเรียน

-     ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะในระดับภาค จะต้องยืนยันการมาเข้าร่วมการประกวดในรอบระดับประเทศ และร่วมกิจกรรมทั้ง 2 วัน คือวัน Workshop และวันประกวดตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะถือว่าสละสิทธิ และทางบริษัทฯสามารถเลือกผู้เข้าประกวดท่านอื่นมาเป็นผู้ชนะแทน

-     ผู้ชนะระดับภาคจะต้องรับผิดชอบภาษีที่เรียกเก็บจากเงินรางวัลเอง

**รางวัลการประกวดระดับประเทศ**

-     ผู้ชนะระดับประเทศ 3 คน จะได้รางวัลเดินทางไปประเทศอิตาลี รางวัลละ 2 ที่นั่ง (ผู้ชนะ 1 ที่นั่งและคุณครู 1 ที่นั่ง)  รวมทั้งหมด 6 ที่นั่ง มูลค่า 100,000 บาท/ที่นั่ง

-     วัน เวลา และรายละเอียดการเดินทางจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

-     ผู้ชนะจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางไป-กลับท่าอากาศยานในประเทศไทย กำหนดการโดยละเอียดของการเดินทางจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง รายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การตัดสิน

-          ผลงานที่ทำตามเงื่อนไขเท่านั้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมทั้งการประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ

-          เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะระดับภาค จะต้องวาดภาพในการแข่งขันระดับประเทศด้วยตนเองกับคณะกรรมการเพื่อยืนยันว่าวาดรูประบายสีเอง และเป็นเจ้าของผลงานที่ผ่านมาจริง

-          เกณฑ์ในการตัดสินคือ เฉดสีธรรมชาติ การใช้สีสมจริง, ทักษะการวาดภาพ, ความคิดสร้างสรรค์, การจัดองค์ประกอบภาพ และคำบรรยายภาพ

-          การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การประกาศผล

-          ประกาศรายชื่อผู้ชนะระดับภาค ในเดือนกันยายน 2561

-          ประกาศรายชื่อผู้ชนะระดับประเทศ ในวันประกวดวาดภาพระบายสีระดับประเทศ โดยวันที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

-          ผลการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศจะประกาศใน www.facebook.com/MASTERARTFANCLUB

-           ผู้ชนะ ผู้ปกครอง และทางโรงเรียน ยินยอมให้บริษัทเผยแพร่ผลการตัดสิน, ผลงาน และของรางวัลที่ได้รับ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

เงื่อนไขการประกวดและรางวัล

      - ผู้ชนะ ผู้ปกครอง และทางโรงเรียน ยินยอมให้บริษัทเผยแพร่ผลการตัดสิน, ผลงาน และของรางวัลที่ได้รับ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

-  รางวัลเป็นของผู้ชนะเท่านั้น ไม่สามารถนำมาจำหน่าย มอบ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับได้

-  ภาพวาดที่ประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้ประกวดเอง ไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบงานของผู้อื่น รวมถึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆของผู้อื่น หากผู้เข้าประกวดส่งผลงานในลักษณะนี้เข้ามานั้น ทางบริษัทจะถือว่าผลงานนั้นเป็นโมฆะ และสงวนสิทธิ์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในทันที

-   รูปภาพที่วาดและระบายสีส่งมาเข้าร่วมโครงการนี้ เป็นภาพที่ระบายด้วยดินสอสีมาสเตอร์อาร์ต รุ่นมาสเตอร์ซีรี่ย์ (MASTER SERIES) เพียงยี่ห้อเดียว เท่านั้น

-   ผู้ที่ได้รับการติดต่อว่าชนะในระดับภาค หากไม่สามารถเข้าร่วม Workshop และประกวดรอบประเทศได้ในวันและเวลาที่บริษัทฯกำหนด ทางบริษัทฯจะถือว่าสละสิทธิ์เป็นผู้ชนะและไม่ได้รับรางวัลใดๆในการประกวดระดับภาค

- หากผู้ชนะระดับภาคเข้าร่วม Workshop และประกวดระดับประเทศ แต่ไม่สามารถวาดภาพระบายสีได้ในมาตรฐานการวาดภาพที่ส่งเข้ามารอบระดับภาพ และตามภาพผลงานที่ผ่านมาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางบริษัทฯถือว่าผลงานนั้นเป็นโมฆะและสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในทันที พร้อมทั้งยกเลิกและเรียกรางวัลคืน

-    บริษัทสามารถนำผลงานของผู้เข้าประกวดไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ

-     ผู้ชนะระดับประเทศต้องสามารถเดินทางไปอิตาลีกับครูผู้ชนะ 1 ท่าน ได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯกำหนด หากไม่สามารถเดินทางไปได้ตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทันที

-     สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ เป็นอันขาด

-     สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาที่ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร

-     สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน

-     สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความ ขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ

-     สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหากล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา

-     สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ

-     สงวนสิทธิ์ห้ามภาพที่มีเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของสังคม

-     ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกติกาเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-     บริษัทไม่รับผิดชอบกรณีผลงานสูญหาย ล่าช้า หรือเสียหายในทุกขั้นตอนของการส่งผลงาน

*ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/MASTERARTFANCLUB

MasterArtMasterSeries

*การจัดกลุ่มจังหวัดในประเทศไทยสำหรับการแข่งขันประกวด MASTER SERIES Season 3
ประกอบด้วย 5 กลุ่ม รวม 77 จังหวัด ดังต่อไปนี้

ภาคเหนือ มีทั้งหมด 10 จังหวัด

 1. จังหวัดเชียงราย
 2. จังหวัดเชียงใหม่
 3. จังหวัดน่าน
 4. จังหวัดพะเยา
 5. จังหวัดแพร่
 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 7. จังหวัดลำปาง
 8. จังหวัดลำพูน
 9. จังหวัดอุตรดิตถ์
 10. จังหวัดตาก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งหมด 20 จังหวัด

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. จังหวัดขอนแก่น
 3. จังหวัดชัยภูมิ
 4. จังหวัดนครพนม
 5. จังหวัดนครราชสีมา
 6. จังหวัดบึงกาฬ
 7. จังหวัดบุรีรัมย์
 8. จังหวัดมหาสารคาม
 9. จังหวัดมุกดาหาร
 10. จังหวัดยโสธร
 11. จังหวัดร้อยเอ็ด
 12. จังหวัดเลย
 13. จังหวัดสกลนคร
 14. จังหวัดสุรินทร์
 15. จังหวัดศรีสะเกษ
 16. จังหวัดหนองคาย
 17. จังหวัดหนองบัวลำภู
 18. จังหวัดอุดรธานี
 19. จังหวัดอุบลราชธานี
 20. จังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคกลาง มีทั้งหมด 25 จังหวัด 

 1. จังหวัดกำแพงเพชร
 2. จังหวัดชัยนาท
 3. จังหวัดนครนายก
 4. จังหวัดนครปฐม
 5. จังหวัดนครสวรรค์
 6. จังหวัดนนทบุรี
 7. จังหวัดปทุมธานี
 8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 9. จังหวัดพิจิตร
 10. จังหวัดพิษณุโลก
 11. จังหวัดเพชรบูรณ์
 12. จังหวัดลพบุรี
 13. จังหวัดสมุทรปราการ
 14. จังหวัดสมุทรสงคราม
 15. จังหวัดสมุทรสาคร
 16. จังหวัดสิงห์บุรี
 17. จังหวัดสุโขทัย
 18. จังหวัดสุพรรณบุรี
 19. จังหวัดสระบุรี
 20. จังหวัดอ่างทอง
 21. จังหวัดอุทัยธานี
 22. จังหวัดกาญจนบุรี 
 23. จังหวัดราชบุรี
 24. จังหวัดเพชรบุรี
 25. จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ภาคตะวันออก มีทั้งหมด 7 จังหวัด

 1. จังหวัดจันทบุรี
 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 3. จังหวัดชลบุรี
 4. จังหวัดตราด
 5. จังหวัดปราจีนบุรี
 6. จังหวัดระยอง
 7. จังหวัดสระแก้ว

ภาคใต้ มีทั้งหมด 15 จังหวัด

 1. จังหวัดกระบี่
 2. จังหวัดชุมพร
 3. จังหวัดตรัง
 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. จังหวัดนราธิวาส
 6. จังหวัดปัตตานี
 7. จังหวัดพังงา
 8. จังหวัดพัทลุง
 9. จังหวัดภูเก็ต
 10. จังหวัดระนอง
 11. จังหวัดสตูล
 12. จังหวัดสงขลา
 13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 14. จังหวัดยะลา
 15. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์