เรากำลังเฟ้นหา "คนที่ใช่" มีความคิดสร้างสรรค์ มองหาความท้าทาย
มีใจบริการ มีความทะเยอทะยาน ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตน คล่องแคล่ว
มาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกับเรา 'สยามวาลา'


เราเชื่อมั่นว่าองค์กรที่ดี ต้องมีความหลากหลายในทุกด้าน และองค์กรเรา
มีพร้อมทั้งโอกาสและความท้าทายให้กับทุกคนที่มาร่วมเติบโต
และพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกัน


มาร่วมพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับเราสิคะ :)


For more info
Website: www.dhas.com
E-mail: thawanra_l@dhas.com

wipawine_k@dhas.com

Tel:  02-668-0123 ext. 5116 - 5117
064-323-2414 (ธวัลรัตน์) , 064-323-2235 (วิภาวินี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้น่าสนใจ แปลกใหม่ หรือตรงตามความต้องการและการใช้งาน
• ออกแบบและทำ Art Work, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อส่งเสริมการขาย, จัดนิทรรศการ event ภายในและนอกบริษัท
• ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
• จบปริญญาตรี สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความคิดแปลกใหม่ สร้างสรรค์ รวมถึงมีความละเอียดรอบคอบในการออกแบบ
• สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบได้ดี เช่น Adobe Illustrator, Photoshop, SketchUp, AutoCad, Freeland etc.
• สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ PC และ Macintosh

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Response to Oversea Customer’ s inquires and requirements.
• Maintain existing customer as well as develop the new account.
• Coordinate with Factory and Concerned departments to fulfill customer’s requirement.
• Report sales activities and figure of sales weekly/ monthly.


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สาขา : การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Manage Brand Development and Brand Activation.
• Create Consumer Campaign&Promotion
• Study Consumer Behavior and Analyze Market
• Manage Product portfolio
• Develop New Product


คุณสมบัติ
• Bachelor's Degree or Higher in Marketing or related field.
• Possess “can do” attitude, entrepreneurial spirit, practical creativity, a strong determination&commitment to deliver results and able to work independently.
• Good command in English (written and spoken) and computer literature.

หมวดหมู่รอง