รายละเอียด

- ดูแลเอกสาร PO PR 

ติดต่อประสานแผนกต่างๆ ภายในหน่วยงาน  

คุณสมบัติเพิ่มเติม 
เพศ : หญิง - ชาย

อายุ(ปี) : 23 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อภายในประเทศ  1 ปีขึ้นไป  
อื่นๆ :