หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Response to Oversea Customer’ s inquires and requirements.
• Maintain existing customer as well as develop the new account.
• Coordinate with Factory and Concerned departments to fulfill customer’s requirement.
• Report sales activities and figure of sales weekly/ monthly.


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สาขา : การตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง