"One Step Ahaed" เป็นสิ่งที่สะท้อนปรัชญาในการดำเนินงานของ บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด เราจะต้องพยายามดีกว่าหนึ่งขั้น เพื่อก้าวนำไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเสมอ และยังเป็นหลักการดำเนินงานที่ฟัน เฟืองสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทเดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา “ไม่ใช่เพียงแค่ก้าวล่ำหน้ากว่าคนอื่น แต่ยังคงคุณค่า และรักษามาตราฐานของสินค้าให้คงอยู่เสมอ”

 
 
 
 
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด นั้นเห็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการเสาะหาทั้งแหล่งวัตถุดิบชั้นดี อุปกรณ์เครื่องจักรและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ตลอดจนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เพื่อสร้างความสุข ความพึงพอใจ และความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภคให้คงอยู่เสมอ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด
 
 
 
 

“เราต้องหาทางออกเมื่อการทำธุรกิจมันไม่เหมือนเคย อย่าไปยึดติดกับการขายสินค้าที่ดังมา 50-60 ปีแล้ว คิดว่าวันหนึ่งมันจะไม่ดับ แต่คิดเสมอว่าถ้าเกิดดับขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไร จึงต้องหาผลิตภัณฑ์คลื่นลูกใหม่มาแจ้งเกิดผลิตภัณฑ์เดิมที่ต้องจบลง”

 
 
 
 
          ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลง จากบริษัทที่นำเอาสินค้ามาจากประเทศ หันมาผลิตเองสินค้าเอง โดนเริ่มต้นจัดตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งเป็นโรงงานสมัยใหม่ที่ได้รับการยอมรับกันในวงการเครื่องเขียน มีการควบคุมคุณภาพสิน ค้าก่อนที่จะรับเข้าคลังสินค้าทุกชิ้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
 
 

 
 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้า และยกระดับตนเองจากกิจการที่เพียงแค่ซื้อมาขายไป ได้ก้าวไปสู่ผู้ผลิตแฟ้มรายใหญ่ ภายใต้ชื่อตราสินค้า “ช้าง” ที่ได้สื่อถึงความแข็งแรงทนทานและยังเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย ซึ่งเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยเริ่มสร้างโรงงานแห่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในปี พ.ศ. 2522 และขยายสู่โรงงานแห่งที่ 2 และ 3 ด้วยระยะเวลาไม่นาน การผลิตจากโรงงานห้องแถวเล็ก ๆ จนเข้าสู่ตลาดได้ นั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่เป็นรากฐานของธุรกิจผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน ในนามบริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด (DHAS) ที่หากพูดถึง ผู้คนส่วนใหญ่จะนึกถึง ‘แฟ้มตราช้าง’

 ปัจจุบันแฟ้ม “ตราช้าง” ถือเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับ ถึงเรื่องคุณภาพจากทั่วโลก มีกำลังการผลิตประมาณ 5-7 ล้านเล่มต่อปี และติดอันดับ 1 ใน 3 ของเอเชีย

 

 
 
บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด ได้กำหนดกลยุทธ์โดยเน้นการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ สู่การดำเนินงานในอนาคตตาม นโยบาย “ 9 รอบที่เปลี่ยน ” จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการขยายฐานรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจใหม่ๆ พร้อมทั้งมีการเปิดคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจสู่ AEC (Asean Economics Community) โดยการดำเนินกิจการก็ยังเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและคู่ค้าอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
 
 
และในปัจจุบันนี้ บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด ก็ยังคงก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างตำนานบทใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางแสนยาวนานที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่สำหรับตระกูล “สยามวาลา” ในโลกยุคใหม่ที่มีความเร็วของเวลา และโอกาสเข้ามาปะทะองค์กรอายุมากกว่า 100 ปี อยู่ตลอดเวลา
 
 
ศักยภาพในด้านส่งออกสินค้าที่ครอบคลุมกว่า 80 ประเทศทั่วโลก
 
 
 
 

บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด ได้ดำเนินการส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า ณ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้เทคโนโลยีอันก้าวหน้าระดับโลกเพื่อความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว จากทุกจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ จาก Website จาก Marketplace จากลูกค้าห้างสมัยใหม่ คำสั่งซื้อจะถูกส่งมาที่สำนักงานใหญ่ ที่เป็นรวมศูนย์ผ่านระบบ ERP L N โดยจะตรวจสอบและส่งผ่านคำสั่งซื้อ online ไปยังศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย เพื่อจัดการสินค้า ทั้งรวบรวม บรรจุ ตรวจสอบ และขนส่งไปยังลูกค้าของเรา และเป็นหนึ่งในศูนย์กระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน รองรับการขยายทางธุรกิจที่มีการเติบโตและเพิ่มขึ้น
 
 

 
 
ความสำคัญของโลโก้ และการพัฒนาอย่างชาญฉลาด


 
 
 
“เราเป็นคนที่ชอบคิดอะไรนอกกรอบล้ำหน้ากว่าคนอื่น”

 
 
ปัจจุบันบริษัทได้มีการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าจากพลาสติกและเคมี เพื่อออกจำหน่ายนอกอุตสาหกรรมเครื่องเขียน โดยทีมงาน R&D (Research & Development) ซึ่งได้รับการสนับสนุนที่ดี จากทีมงานวิศวกรรมที่มีความสามารถยอดเยี่ยม ทำให้บริษัทสามารถผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่สามารถจำหน่ายให้กับโรงงานเครื่องเขียนในต่างประเทศได้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด ได้ส่งต่อการบริหารงานจากจุดเริ่มต้นด้วยความเป็นธุรกิจครอบครัว ส่งต่อการขับเคลื่อนและรับช่วงธุรกิจต่อมาจนถึงปัจจุบัน    
 
 
 
 

บริษัทยังให้ความสำคัญกับ "การพัฒนาวัตกรรมอยู่เสมอ" เพื่อให้สามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ และรักษาความเป็นผู้นำในตลาดเอาไว้ โดยคำว่า “นวัตกรรม” ไม่จำเป็นต้องเป็นการพัฒนาด้าน IT หรือ Digital แต่เป็นความสามารถ ในการตอบโจทย์ความต้องการหรือสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของลูกค้าได้ โดยสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันคือ พยายามมอง Pain Point ของลูกค้าให้พบ เพื่อนำมาเป็นจุดตั้งต้นในการพัฒนาสินค้า ให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอ

 
 
 
 

และอีกหนึ่งสิ่งที่ทางสยามวาลาให้ความสำคัญสูงสุดคือ "การรักษาความสำคัญของความเป็นครอบครัว" แต่ถึงอย่างนั้นทางบริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด ก็ไม่ได้ลดความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจให้มีความเป็น Professional เช่นกัน โดยเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับความเป็นครอบครัวที่มีอยู่ เลือกที่จะพูดคุยกันด้วยเหตุผล เพื่อร่วมกันหาข้อตกลงหรือทางออกร่วมกัน ปัจจุบันถึงแม้ว่าบริษัทของเรามีสินค้าที่มีคุณภาพนับไม่ถ้วน และยังถูกมองว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทผู้นำชัดเจนในธุรกิจเครื่องเขียน แต่ประวัติอันยาวนานนี้ก็ได้ให้บทเรียนที่ชัดเจนว่า หากไม่วางแผนต่อยอดทางธุรกิจอื่น ๆ อีกทั้งหากไม่คงความซื่อสัตย์และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ก็จะไม่สามารถคงอยู่ประวัติอย่างยาวนานได้

"เพราะไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนในโลกธุรกิจ หากตั้งอยู่บนความประมาทและความภาคภูมิใจแต่บนพื้นฐานแห่งอดีต ไม่พัฒนาอนาคตให้องค์กรมีที่ยืนหนักแน่นถาวร"

 
 
 

ปณิธานบริษัท DHA Siamwalla Ltd. ปี 2563"เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำที่เป็นเลิศ ในการผลิตจำหน่าย และให้บริการสินค้าสำหรับบุคคลทุกผู้ทุกวัยตั้งแต่เยาวชนจนถึงผู้สูงวัย ที่เพื่อที่จะประกอบและเพิ่มพูนความสุขในชีวิตการทำงาน ตั้งแต่จินตการไปจนถึงรูปธรรม โดยมุ่งเน้นสินค้าแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน กระดาษ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปกรรม ตลอดจนมุ่งที่จะเสาะหา และขยายธุรกิจไปสู่สินค้าและบริการใหม่ๆที่ประกอบเกื้อหนุน หรือใช้ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในองค์กร ตามโอกาสและทรัพยากรที่เหมาะสม โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินกิจการ

เรามีอุดมการณ์ที่จะดำรงกิจการอยู่ในกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมในการทำงานร่วมกันอย่างโปร่งใสสุจริตใจ ให้ความมั่นคงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน ตลอดจนเป็นจักรกลเล็กๆให้แรงขับเคลื่อนและร่วมสร้างสรรค์ความสมบูรณ์ทางเศรษฐกิจแก่สังคม"

 ธุรกิจอื่นๆ ในเครือ บริษัท ดี. เอช. เอ. สยามวาลา จำกัด