เครื่องเขียนตายแล้วหรือยัง?
คุยกับ "สุหฤท สยามวาลา" กรรมการผู้จัดการบริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด ผู้รู้จริงเรื่องเครื่องเขียนที่ยังไงก็ไม่มีวันตาย!
การใส่ใจทุกรายละเอียด เกิดจากความรู้จริงในเรื่องเครื่องเขียน
แบรนด์ "ตราช้าง" เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานที่มีความครบครันกับนวัตกรรมการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม