DHAS Contact Center ศูนย์บริการลูกค้าแบบครบวงจร

DHAS Contact Center

DHAS Contact Center

DHAS Contact Center ศูนย์บริการลูกค้าแบบครบวงจร “ยกระดับการบริการ ตอบได้ทุกเรื่อง” เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน

บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด พร้อมยกระดับการให้บริการลูกค้า เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงานให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มลูกค้าของเรา ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการ รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
ด้วยศูนย์บริการลูกค้าแบบครบวงจร “ DHAS Contact Center ” พร้อมรองรับบริการการให้ข้อมูล ตอบข้อสงสัย รวมไปถึงการรับแจ้งปัญหา ดูแลบริการหลังการขายของกลุ่มสินค้าแบรนด์ต่างๆ ครอบคลุมทุกช่องการติดต่อ โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ โปรโมชั่น แจ้งปัญหาผ่านช่องทางต่างๆ เหล่านี้

- โทรศัพท์ 02-668-0100 กด 0
- ส่งรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม E-mail : service@dhas.com
- ช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook : m.me/dhasiamwallaofficial

ในช่วงเวลาทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลา 8.30 - 17.30 น ยกเว้น วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

DHAS Contact Center พร้อมช่วยเหลือ ทุกปัญหาเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานของท่าน