บริษัท ดี. เอช. เอ. สยามวาลา จำกัด ได้รับ 'Thailand Trust Mark'
สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ การันตรีรับรองคุณภาพสินค้าไทย
 
Thailand Trust Mark สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ การันตรีรับรองคุณภาพสินค้าจากประเทศไทย ที่ตัวสินค้าจะต้องมีความพร้อมด้านคุณภาพและมาตรฐาน โดย บริษัท ดี. เอช. เอ. สยามวาลา จำกัด นั้น ยึดมั่นมาโดยตลอดในเรื่องคุณภาพของตัวสินค้า
 
 
        นอกเหนือจากความสามารถทางการผลิตแล้ว บริษัท ดี. เอช. เอ. สยามวาลา จำกัด ยังเป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้าโดยมีความสามารถทางการตลาดอย่างยอดเยื่ยม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน “ตราช้าง”หรือ “Elephant Brand” ผู้รู้ลึกด้านเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
 
 
 
 
  ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัยและทุก Lifestyle กับสินค้าแบรนด์ “Quantum” ที่โดดเด่นในเรื่องคุณภาพหากจะพูดถึงปากกาลูกลื่นที่มีดีและราคาไม่แพง ที่ดีทุกด้าม ดีทั้งด้าม เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับทุกคน เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
 
 
   โดยตลอดระยะเวลากว่าร้อยปีของทางสยามวาลา ยึดถือคติพจน์ที่ว่า “One Step Ahead” นำ 1 ก้าวเสมอ ทําให้สินค้าต่างๆ ที่ผลิตและจัดจําหน่ายเป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ของ อุตสาหกรรมเครื่องเขียนมาอย่างยาวนาน
 
 
 
 
   ทั้งการดําเนินธุรกิจโดยยืดถือจริยธรรมทางธุรกิจเป็นที่ตั้ง ใช้ความซื่อสัตย์และยึดถือความถูกต้องเป็นเข็มทิศในการดําเนินการ ทําให้ได้รับการยอมรับ
ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายถึงมาตรฐานในการบริหารรงาน ไม่ว่าจะเป็น รางวัล Prime Minister Award รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น จัดโดย สภาหอการค้าไทย ในปี 2550 รางวัล Green Lable ในปี 2551
 ไม่ว่าจะเป็น รางวัล Prime Minister Award รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น จัดโดย สภาหอการค้าไทย ในปี 2550 รางวัล Green Lable ในปี 2551
จนมาถึงในปี 2562 ยังได้รับเกียรติจาก ทางกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล Thailand Trust Mark ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดําเนินมาตราฐานคุณภาพของสินค้ามาโดยตลอด