ดี.เอช.เอ. สยามวาลา คว้ามาตรฐาน มอก

ดี.เอช.เอ. สยามวาลา คว้ามาตรฐาน มอก

ดี.เอช.เอ. สยามวาลา คว้ามาตรฐาน มอก. อย่างต่อเนื่อง มั่นคงในคุณภาพสินค้า ให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย ผู้บริโภคใช้ได้อย่างมั่นใจ

บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ศิลปะ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและผลิตสินค้าอย่างมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สำหรับสินค้ากลุ่มแฟ้ม แบรนด์ตราช้าง (Elephant Brand) และ เอลเฟ่น ( Elfen) ที่ได้รับรองมาตรฐานเลขที่ มอก. 1115-2535 และ สินค้าสีเทียน แบรนด์ มาสเตอร์อาร์ต (Master Art) ที่ได้รับมาตรฐานเลขที่ มอก 1149-2548 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการผลิตสินค้าคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้ากลุ่มแฟ้ม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เลขที่ มอก. 1115-2535 นั้น จะกล่าวถึงมาตรฐาน ของวัสดุ การออกแบบการใช้งาน กระบวนการผลิต ที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยในการใช้งาน โดยแฟ้มที่ได้รับการรับนองนั้นประกอบไปด้วย 2 แบรนด์ดังนี้
1. แบรนด์ ตราช้าง (Elephant Brand) สินค้าดังต่อไปนี้ แฟ้มสันกว้าง 112 A4, แฟ้มสันแคบ 115 A4, แฟ้มสันกว้าง 100 A4 และ แฟ้มสันแคบ 115 A4
2. แบรนด์ เอลเฟ่น (Elfen) สินค้าดังต่อไปนี้ แฟ้มสันแคบ 888 A4 และ แฟ้มสันกว้าง 999 A4
จึงทำให้ แฟ้มจากทั้ง 2 แบรนด์นั้น สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ ถึงคุณภาพและมาตรฐานในตัวสินค้าได้

และสินค้ากลุ่ม สีเทียน ที่ได้รับมาตรฐานเลขที่ มอก. 1149-2548 ที่จะกล่าวถึง มาตรฐานการผลิตสินค้า คุณลักษณะ ภาชนะบรรจุ รวมถึงวัสดุห่อหุ้ม ที่ไร้สารพิษ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยสีเทียนที่ได้รับการรับรองนั้นประกอบไปด้วยสินค้าดังนี้
แบรนด์ มาสเตอร์อาร์ต ( Master Art) สีเทียน รุ่น 8 สี, 12 สี, 16 สี และ 24 สี
และ สีเทียนขนาดจัมโบ้ รุ่น 8 สี, 12 สี, 16 สี และ 24 สี
จึงทำให้มั่นใจได้ว่า สีเทียนมาสเตอร์อาร์ตนั้น ไร้สารพิษ และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ทั้งนี้เพราะทางบริษัท ได้ยึดคติพจน์ “One Step Ahead” เพื่อนำ 1 ก้าวเสมอทั้งในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าตามที่เป็นที่ต้องการของตลาด และยังยึดมั่นในการคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า จนได้รับการรับรองจาก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม อย่างสม่ำเสมอ และจะยังคงยึดมั่นที่จะผลิตสินค้าดีๆให้ผู้บริโภคแบบนี้อีกต่อไป